Geschiedenis

‘Connect: (zich) verbinden, verenigen, aansluiten, aaneenschakelen, inschakelen, in verband brengen of staan, aansluiten’

De definitie van het werkwoord to connect geeft mooi weer waar Connected graag voor wil gaan. Wat Connected samenbindt is niet alleen het feit dat we allemaal lid zijn van dezelfde vereniging, maar vooral dat we God proberen te volgen in ons leven.

Jeugdvereniging Connected is opgericht in 2008. In feite is Connected de doorstart van de oude vereniging van de Gereformeerd Vrijgemaakte kerk in Arnhem, Janaj Janai. In de zomer van 2008 is de basis gelegd voor de nieuwe vereniging: Connected.

Er kwam dus een nieuwe naam, er kwam een nieuw bestuur, er kwamen statuten en er kwamen nieuwe leden. Op de Algemene Leden Vergadering in maart 2009 zijn de statuten doorgestemd door de vereniging, destijds twintig man groot. Er kwam een logo en een website, de jeugdvereniging ging zich meer naar buiten profileren. Het logo is geïnspireerd door de beginletter van onze verenigingsnaam en staat ook voor verbondenheid. Dit is terug te zien doordat de ‘C’s in elkaar gehaakt zijn. In 2009 werd het logo geïntroduceerd en begin 2013 kreeg deze een restyle:

jvc_logo_oudennieuw

Langzamerhand werd Connected groter. Waren er in 2008 nog maar twintig leden, in 2010 was dit aantal verdubbeld en in 2012 waren er meer dan zestig jongeren lid van de vereniging. Enorm veel mensen hebben bijgedragen aan deze groei door middel van hun inzet als bestuurslid, groepsleider of commissielid.

Naast de gewone verenigingsavonden zijn er nog meer activiteiten binnen Connected. Er is een activiteitencommissie die diverse keren per jaar gezellige bijeenkomsten belegd en ook gaan we elk jaar met pasen op Paaskamp, meestal aan de hand van een thema. De kampcommissie zorgt voor invulling van het kamp en het is vanaf 2009 iets om trots op te zijn. Ook is er een traditioneel kerstdiner, een festijn waar de mannen in pak en de vrouwen in nette kleding verwacht worden. Ook is er in 2009 een werkvakantie gerealiseerd naar Oekraïne, een van de kroonstukken op de geschiedenis van Connected.

Op deze manier is Connected ontstaan, help jij mee geschiedenis schrijven?