Bestuur van JV Connected

Als vereniging kunnen we een vereniging willen maar er zijn ook mensen nodig die de vereniging organiseren en faciliteren. Deze taken zijn voor het bestuur, een jaarlijkse groep van drie tot vijf mensen, gekozen aan het eind van een seizoen. Deze mensen worden voor een jaar aangesteld om de vereniging te leiden. Het bestuur bestaat uit de volgende mensen:

Voorzitter

De voorzitter is het gezicht van de vereniging, hij is de voorzitter van de vergaderingen van het bestuur en de vereniging en is het gezicht van de vereniging naar buiten toe. Hij is de man of vrouw die alles coördineert en overzicht heeft binnen de vereniging.

Vice-voorzitter

De vice-voorzitter is de rechterhand van de voorzitter. Hij valt in op het moment dat de voorzitter afwezig is en ondersteunt de voorzitter in diens taken. Ook is de vice-voorzitter verantwoordelijk voor de commissies binnen Connected zoals de activiteitencommissie, de paaskampcommissie en de pr-commissie.

Secretaris/secretaresse

De secretaresse is verantwoordelijk voor het notuleren tijdens vergaderingen en voor de communicatie vanuit de vereniging. De secretaresse beheert het mailadres van de vereniging, j.v.connected@live.nl, en is ook verantwoordelijk voor de opslag van andere Connected materialen.

Penningmeester

De penningmeester is verantwoordelijk voor het financiële gedeelte van Jeugdvereniging Connected. De penningmeester int de contributie, beheert de rekening van Connected en maakt aan het begin van het jaar een begroting waar we ons op kunnen richten.

Nestor

De nestor is een ervaren bestuurslid wat al eerdere bestuursjaren heeft meegedraaid. Als een bestuur weinig ervaring heeft is het belangrijk dat er een bekwaam bestuurslid bij zit voor de ervaring. Daarnaast is een vijfde man in het bestuur belangrijk om niet in een patstelling te belanden als bestuur zijnde.